סינון

מינרליזטור

מינרליזטור  שלב הסינון הסופי במערכות אוסמוזה המינרליזטור אחראי להעשיר את המים  במינרלים שנאבדים בתהליך הסינון ניתן לחבר מינרליזטור לכל סוגי