אוסמוזה

אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מערכת אוסמוזה – מערכת אוסמוזה זו השיטה הטובה ביותר לקבלת מים טהורים וזכים ללא הגבלה מערכת האוסמוזה בנויה בד"כ מחמישה