מינרליזטור

מינרליזטור  שלב הסינון הסופי במערכות אוסמוזה המינרליזטור אחראי להעשיר את המים 
במינרלים שנאבדים בתהליך הסינון ניתן לחבר מינרליזטור לכל סוגי מטהרי המים
השארת תגובה